Siden du befinner deg på denne siden betyr det at du er interessert i oppdrag som lege i Norge. Vi i ARPI Bemanning har mange spennende oppdrag til deg og tilbyr: gode inntjeningsmuligheter, stor grad av fleksibilitet samt kortere og lengre oppdrag
Registreringen tar kun få minutter. Etter at du registrerer deg, vil du bli kontaktet når vi har oppdrag i områder du er interessert i.
Registrer deg
 
Navnet ditt

 
Hvor lenge har du jobbet som lege?

(dato-måned-år)
 
Har du fullført turnusen din?

     
 
Hvilke av disse fylkene kan du påta deg oppdrag i?


Takk for at du fullfører dette typeform
Lag ditt eget — det er gratis, enkelt & vakkert
Lag et <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform